top of page

Årsmøte i Proscen 2024, saksliste finner du her.DAGSORDEN (sakspapirer finner du under dagsorden):

SAK 0123 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll

SAK 0223 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 0323 Orienteringssaker:

– Proscen årsmelding 2023

– Budsjett 2024

SAK 0423 Godkjenning av årsregnskap 2023

SAK 0523 Godkjenning av eventuelle vedtektsendringer

  • Ingen foreslåtte vedtektsendringer

SAK 0623 Godkjenning av ny handlingsplan 2024-2026

SAK 0723 Innmeldte saker

  • 2 innkomne saker

SAK 0823 Fastsettelse av årskontingent for medlemmer

  • Styrets forslag: Ingen endring av årskontingent

SAK 0923 Fastsettelse av honorar for styreverv

  • Styrets forslag: Ingen endring av styrehonorar

SAK 1023 Valg av styre 2024

SAK 1123 Valg av valgkomite 2024

SAK 1223 Valg av revisor

  • Styrets forslag: Revisor Vest forsetter som revisor.


Sakspapirer:


Innkalling Proscen årsmøte 2024 (1)
.pdf
Download PDF • 43KB

sak 0324-1 Årsmelding 2023
.pdf
Download PDF • 40.07MB

sak 0324-2 Budsjett 2024
.pdf
Download PDF • 93KB

sak 0424 Revidert regnskap 2023
.pdf
Download PDF • 784KB

sak 0524 Godkjenning av eventuelle vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer


sak 0624 Handlingsplan 2024 - 2026
.pdf
Download PDF • 64KB

sak 0724 Innkomne saker
.pdf
Download PDF • 24KB

sak 0824 Fastsettelse av årskontingent for medlemmer

Forslag til vedtak: Ingen endring av årskontingent (300,- for enkeltmedlemmer, 1000,- for organisasjons- og kompanimedlemmer)


sak 0924 Fastsettelse av honorar for styreverv

Forslag til vedtak: Ingen endring av styrehonorar (10.000,- til styreleder, 500,- pr. oppmøte for styremedlemmer)


sak 1024 Valgkommiteens innstilling 2024
.pdf
Download PDF • 35KB

sak 1124 Forslag til ny valgkommite 2024
.pdf
Download PDF • 60KB

sak 1224 Valg av revisor

Forslag til vedtak: Revisor Vest fortsetter som revisor for Proscen

tillegg - Vedtekter Proscen, endret 16.06.2022
.pdf
Download PDF • 74KB

2023 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
.pdf
Download PDF • 282KB


コメント


bottom of page