top of page

Årsmøte Proscen

Torsdag 16. juni - ny dato!

18.00 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84454284925 (Meeting ID: 844 5428 4925)TORSDAG 16. JUNI KL. 18.00 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84454284925 (Meeting ID: 844 5428 4925)


SAKSLISTE

SAK ÅM 0122 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll SAK ÅM 0222 Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK ÅM 0322 Orienteringssaker

● Årsmelding 2021 - fremlegges på årsmøtet

Budsjett 2022 - fremlegges på årsmøtet

SAK ÅM 0422 Årsregnskap 2021

SAK ÅM 0522 Fastsettelse av årskontingent for medlemmer

SAK ÅM 0622 Fastsettelse av honorar for styreverv

SAK ÅM 0722 Valg av styre 2022


SAK ÅM 0822 Valg av valgkomite 2022-2023SAK ÅM 1022 Eventuelt / Innkomne forslagInnkalling, saker og forslag til vedtak
.
Download • 2.58MB

Årsregnskap 2021 proscen
.pdf
Download PDF • 402KB

Forslag til vedtektsendringer Proscen 2022
.pdf
Download PDF • 192KB

vedtektsendring forslag fra medlem
.pdf
Download PDF • 27KB

Budsjett Proscen 2022
.pdf
Download PDF • 60KB

Årsmelding Proscen 2021
.pdf
Download PDF • 851KB

Commentaires


bottom of page