top of page

ØNSKER OM KURS?

Norsk Skuespillersenter ønsker innspill fremtidige kurs! (Første omgang høsten 2023)


Meld inn forslag på epost til: millan@proscen.no Frist: 26. septemberNorsk Skuespillersenter er et nasjonalt kompetansesenter for profesjonelle skuespillere. De har et nasjonalt mandat og skal serve hele Norge. De er til for deg som er skuespiller, og jobber hele tiden for å møte dine behov og legge til rette for din utvikling. Hos Skuespillersenteret skal du få kompetansen du trenger for å møte kunnskaps- og ferdighetskravene som stilles til skuespillere i dag. Deres tilbud skal også ruste deg for fremtiden. De er opptatt av at du skal kunne stå lenge i yrkeslivet. Proscen har samarbeidet med Skuespillersenteret om kurs flere ganger og ønsker å fortsette det samarbeidet også til høsten. Gjerne med Cornerteateret som arena.


Send dine tanker, ønsker og innspill på epost til daglig leder så bringes de videre til Skuespillersenteret. millan@proscen.no


1. Hva vil dere ha kurs i?

Hør med ditt nettverk i din krets/region om hva de ønsker seg av kurs. Vi er primært ute etter kurs som skal finne sted der dere bor, men om dere har ønsker om digitale kurs, tar vi gjerne imot det også.

Dere kan bruke våre kurskategorier som rettesnor: Individuell utvikling av kunstnerskap, Utvikling i bransjen, Entreprenørskap og Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Se vedlegg for utdypende informasjon om kategoriene. Her kan dere også se en liste over kurs vi har hatt tidligere, til inspirasjon.

Vi ønsker oss opp til 5 kursforslag, gjerne i prioritert rekkefølge.


2. Når vil dere ha kurs?

Vi legger nå kursprogrammet fra januar 2023. Vi vil gjerne vite om det er tider på året som passer bedre for din krets/region enn andre. Kan du lage en undersøkelse/poll om når på året det kunne passe best for dere med kurs? Gjerne i tidsrommet mellom januar 2023 og desember 2024. Det er tilstrekkelig å videreformidle til oss de tre mest populære svaralternativene. Dette trenger i utgangspunktet ikke å være konkrete datoer, men f.eks. tider på året/måneder.


3. Vil og kan du/dere bli med på gjennomføring av kurset?

Har du/dere anledning/ressurser til å være med videre i samarbeidet om gjennomføring av ønsket kursaktivitet? Dette er ikke et premiss for gjennomføring, men veldig positivt for den lokale forankringen. Vi går inn med våre ressurser, men inngår ofte samtidig samarbeid lokalt, gjerne i form av tilgang til lokaler, spredning av informasjon og praktisk gjennomføring (kursverter e.l.). Dersom dere har mulighet og ønske om å bidra i den praktiske gjennomføringen av kurs/aktivitet, beskriv gjerne kort på hvilken måte dere kan bidra.


4. Ønsker du/dere å samarbeide med oss på andre måter?

Dersom dere kan tenke dere andre måter vi kan samarbeide på, skriv gjerne litt om det her, så følger vi det opp!Comments


bottom of page