top of page

Administrativ leder og produsent Mia Habib Productions 100% stilling 4 år.

Søknadsfrist 11. november


Mia Habib Productions har fått kunstnerskapsstøtte fra Norsk Kulturråd 2023 – 2026. I den forbindelse søker vi administrativ leder/produsent i 100 % stilling for 4 år.


Stiftelsen Mia Habib Productions (MHP) ble etablert av danser og koreograf Mia Habib i 2004. Kompaniet har omfattende nasjonal og internasjonal virksomhet og anerkjennelse. Kompaniets forestillinger har samarbeidspartnere og er co-produsert og vist over hele verden. MHP og Habib jobber hovedsakelig med scenekunst som også forgrener seg inn i utstillinger, publikasjoner, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Arbeidet har et kulturkritisk perspektiv på kropp, identitet, samfunn og dans. Stiftelsen har 4 ansatte med kontor og base i Oslo. Beskrivelse av stillingen. Administrativ leder er kunstnerisk leders nærmeste medarbeider, med et overordnet ansvar for administrativeog produksjonsmessige funksjoner.

Vi ser etter en engasjert og engasjerende leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha forståelse og motivasjon for kompaniets virksomhet og ambisjoner på vegne av Mia Habib Productions, og klare tanker om hvordan du vil bidra for å realisere disse. Vi ser etter deg som kan være ansvarlig produsent for prosjekter og turneer samt drifte kompaniet i det daglige. Samtidig har stillingen en stor andel administrativt ansvar og arbeid, knyttet til struktur og rutiner, økonomistyring og organisasjon. Du må kunne arbeide ansvarsbevisst, selvstendig, strukturert og målrettet, med evne til – og sans for - å jobbe både høyt og lavt, med stort og smått, og trå til der det trengs. Stillingen medfører en bred kontaktflate mot det norske og internasjonale scenekunstfeltet. Stillingen rapporterer til kunstnerisk leder og styret.


Vi ønsker deg som er/har:

• Lederkompetanse med kunnskap om økonomistyring, budsjettering, finansiering og personaloppfølging.

• Produsenterfaring fra scenekunst og/eller kunst- og kulturfeltet.

• Erfaring med ledelse, planlegging og gjennomføring av produksjon og distribusjon - (turnevirksomhet, residenser og gjestespill, nasjonalt og internasjonalt).

• Erfaring med søknadsskriving, kontraktsutforming og forhandlinger.

• Strategiske og analytiske anlegg.

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.

• Ansvarsbevisst, fleksibel, strukturert, løsningsorientert og selvstendig. Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

• Administrativt ansvar for ledelse og planlegging av kompaniets drift, virksomhet og produksjon i samarbeid med kunstnerisk leder og øvrig administrasjon.

• Produsent- og produksjonsansvar som omfatter ledelse av og praktisk planlegging og gjennomføring av kompaniets kunstneriske produksjoner, residenser, gjestespill og turnevirksomhet.

• Ansvar for kommunikasjon med kunstnerisk og teknisk medvirkende, samarbeidspartnere og co-produsenter

• Kontraktsutforming på alle plan – kunstnerisk medvirkende, oppdragstakere, kontraktering og forhandlinger med samarbeidspartnere, co-produsenter.

• Rapportering til kunstnerisk leder og styre


MHP kan tilby deg er spennende, fleksibel og utviklende jobb med et av Norges mest anerkjente dansekunstkompanier, en internasjonalt rettet organisasjon med et globalt nettverk. Stillingen gir en mulighet til å være en sentral person i videreutviklingen av MHP, med stor variasjon i oppgaver og utfordringer.

Arbeidsperiode og omfang: 100% stilling i 4 år.

Stillingen fordrer fleksibilitet og arbeidet vil medfører reisevirksomhet, samt kvelds- og helgearbeid relatert til kompaniets forestilling- og turnevirksomhet. Lønn og betingelser etter kvalifikasjoner. Tiltredelse etter avtale.


Søknadsfrist 11. november.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrets leder Cecilie Lindeman Steen,

Mobil: 910 09 223

Søknad kan sendes inn via Finn: https://www.finn.no/277661299 eller til steencecilie@gmail.com

MIA HABIB PRODUCTIONS

Kommentare


bottom of page