top of page

Førstehjelpskurs for scenekunstbransjen

Torsdag 21. April. kl. 10-15.


Skuespiller- og danseralliansen og PROSCEN arrangerer førstehjelpskurset i Bergen.

Kurset er gratis og åpent for alle i scenekunstsektoren.


Instruktør fra Life Norge holder kurset og tema «Hvordan reagerer du når ulykken er ute?» Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Gjennom dette kurset lærer dere både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige.

Kursinnhold: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2:30 Fremmedlegeme i luftveien Øvelser på sideleie Akutt livstruende sykdom Opptreden på skadested/trafikkulykke


Kurset er praktisk rettet. Du må være tilstede alle 5 timene og får kursbevis og kurshefte etter gjennomført kurs.

Antall plasser: 20 plasser


Comments


bottom of page