top of page

Godt nytt år, god ny scenekunst.

Fra et vinterkaldt Møhlenpris hilser Proscen alle sine venner et godt nytt år. Juletrærne er borte, så også snøen, men Cornerteateret står der fortsatt og inviterer til opplevelser og samvær.


Januar er måneden for oppsummering av året som gikk, starten på et nytt programår, og planlegging av kommende tider som skal gi styrke og utbytte. I en turbulent verden er vi heldige som kan konsentrere oss om påfyll av gode kulturopplevelser. Det må vi verne om, og samtidig heve stemmen for de som trenger vår støtte.


Proscen er til for scenekunstnerne på Vestlandet, folk som jobber hardt for å tilby rike opplevelser. De er ofte underbetalte og i uvisse om hva som blir utkommet neste halvår. Takket være prosjektbaserte støtteordninger, stipender og skyhøy egeninnsats får de det til. Vi som leverer infrastruktur til dette feltet, som prøver å bidra til at det blir litt enklere å gjennomføre de gode idéene, ser med uro på en utvikling hvor behovene øker, prisene øker, og støtten i mange tilfeller reduseres. Derfor etterlyser vi et mer helhetlig syn på hva feltet trenger for fortsatt å være operativt.


2023 var et krevende år, og det ser ut til at 2024 går i fjorårets fotspor. Skal vi så trekke dyna over hodet og håpe ting ordner seg av seg selv. Nei, heller tvert imot. Her må vi aktivt dra lasset sammen, være oppfinnsomme og finne nye perspektiver og løsninger. Jeg gleder meg til et år med Proscen-medlemmer i fyr og flamme, rasende over trange kår, intenst på jakt etter nye uttrykksmåter, og levende engasjerte og opptatt av den gode scenekunsten. Slik blir det et GODT NYTT ÅR.


Комментарии


bottom of page