top of page

Hilde Trætteberg Serkland - Verkstedsordning på Cornerteateret

Periode: 3. - 7. juni

Sted: Kongesalen, Cornerteateret
"Søsteren min er en glassmanet" er en musikkteaterforestilling for barn i barneskolealder om tema funksjonsvariasjon og annerledeshet. Ønsket er å fortelle en historie om hvordan det kan være å være søsken til noen som er annerledes. Hilde Trætteberg Serkland skriver manus og musikk, og målet med dette forprosjektet er å teste ut materialet på gulvet underveis i skriveprosessen. Sammen med skuespillerne Kristoffer Sagmo Aalberg og Katrine Lunde Mackenzie, danser Ane Evjen Gjøvåg og musiker Heine Bugge vil hun bruke verkstedsordningen til å

  • utforske hvordan musikk og sang kan integreres i framdrift og historiefortelling

  • teste spillscener og scenografiske muligheter

  • jobbe med bevegelse og tegn-til-tale

Ingrid Askvik vil være regikonsulent.

Mentor er Silje Sandodden Kise.


"Jeg opplever at det å skrive blir en stadig viktigere del av det jeg driver med, og temaet "annerledeshet" er noe jeg ønsker å utforske nærmere i mitt kunstnerskap. Både som kunstner og menneske er jeg opptatt av utviklingshemmedes plass, posisjon og framstilling i samfunnet og kunsten."


Hilde Trætteberg Serkland er skuespiller, tekstforfatter, låtskriver og sanger. Hun er utdannet innen utøvende musikkteater fra Högskolan for scen och musik i Göteborg (2005-2008) og har fortellerkunst og dramapedagogikk fra Oslo Met (2009-2011).

Serkland har siden endt utdanning jobbet ved Oslo Nye Teater, Vestnorske Teateret, Den Nasjonale Scene og gjennom Den Kulturelle Skolesekken/Spaserstokken.

I 2020 mottok hun NOPA sitt Kardemommestipend for sitt arbeid som tekstforfatter, og midlene i stipendet var øremerket for å videreutvikle og ferdigstille konsertforestillingen "Lille Bert og lille Ben - sanger om merkelige dyr og rabbel i magen". Denne hadde premiere på Lille Scene på DNS høsten 2021, og spilte i alt 70 forestillinger. Musikken fra forestillingen ble gitt ut på plate høsten 2023. I 2019 gav hun ut sin første soloplate, "Puste i firkant", og hun slipper høsten 2024 sitt kommende album "Overganger". Hilde var senest å se på Den Nasjonale Scene i "Billy Elliot".


 

Verkstedsordningen på Cornerteateret er en mulighet for kunstnere og/eller kompanier til å utforske enten tematikk, ideer, arbeidsformer eller samarbeidsmåter på scenen. Ordningen mottar prosjektstøtte fra Bergen kommune og Norsk Kulturfond.댓글


bottom of page