top of page

Kulturdirektoratet inviterer til informasjonsmøte

Torsdag 12. januar Kl. 14:00 - 15:30

DIGITALT (zoom) NB! Møtet er digitalt og åpent for alle, men du må melde deg på senest 10. januar 2023. Meld deg på her: https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/kalender-scenekunst-dig-mote

Kulturdirektoratet inviterer til digitalt informasjonsmøte om justerte retningslinjer på tilskuddsordningene Fri scenekunst prosjekt (dans og teater) og Forprosjekt scenekunst torsdag 12. januar 2023.


I forkant av søknadsfrist 2.februar/2.mars inviterer Kulturdirektoratet til et digitalt informasjonsmøte med fokus på justerte retningslinjer. Etter en innledende presentasjon åpnes det for spørsmål. Da kan du også ta opp ting du lurer på om søknadsprosessen og scenekunstordningene generelt.

På møtet får du vite mer om:

  • Justerte retningslinjer på ordningen Fri scenekunst prosjekt (dans og teater)

  • Justerte retningslinjer på ordningen Forprosjekt scenekunst

  • Hvordan søknadene behandles i Kulturrådet

  • Hvordan du kan gå fram for å få veiledning eller stille spørsmål

Fra Kulturdirektoratet møter du seniorrådgivere Marit Grimstad Eggen og Vilde Sparre fra faggruppen for scenekunst.Comments


bottom of page