top of page

MORGON MED LYSANDE HESTAR

Fredag 16. sept 2022 kl 19:00 Lørdag 17. sept 2022 kl 19:00 Søndag 18. sept 2022 kl 16:00 KONGESALEN / CORNERTEATERET

Pris for medlemmer i Proscen: 150kr (Fullpris 280kr / scenekort 230kr) NB! Se medlemsbrev for bestillingsinformasjon og promokode.Kropp og materie, menneske og natur


I Morgon med lysande hestar møter me to unge menn som treffest tidleg ein morgon og stilt går i møte med noko nytt – noko som vil endra dei for all tid. To menn som slitest mellom ynskje om å koma nær kvarandre og å støyta kvarandre bort, mellom fortæring og einsemd. To kroppar. To individ. Men også éin omskifteleg organisme i flukt mellom menneske og natur, kropp og materie.

Huy Le Vo og Morten Espeland lagar saman med regissørkoreograf Erlend Samnøen eit verk som byrjar i total samansmelting av dei to kroppane på scena. To forvrengde, morkna skapningar som sakte kjem ut av mørkret – som i eit målarstykke av Francis Bacon, der det er umogeleg å skilja kvar den eine kroppen sluttar og den andre byrjar. Latent i dei begge ligg det splintra ynskje om å øydelegga einannan og bli eitt på same tid; sleppa å ha ein eigen kropp, og gjera den andre kroppen til sin eigen. Ut frå dette lagar dei ein scenisk skapnad som er sanseleg, undrande og urovekkande.

Tekstane er henta frå Båten om kvelden, Tarjei Vesaas si siste prosabok (1968). Forfattar Sara Li Stensrud har laga ein komposisjon av ulike tekststykke og -fragment frå Vesaas si bok, som alle krinsar rundt det å stå i samband med noko. Det handlar om å bryta gjennom det indre livet og strekka seg mot noko utanfor seg sjølv, anten det er eit menneske, ei myr eller framande munnar i stein. Gjennom å lytta seg inn på klangane og symbola til Vesaas, har Li Stensrud søkt å opna opp fleire av dei sterkaste og mest kroppslege motiva i Vesaas sin forfattarskap.

Scenograf og kostymedesignar er Kjersti Alm Eriksen, lysdesignar er Ingeborg Staxrud Olerud, og lyddesignet vil bli gjort av Nils Jakob Langvik. Dramaturg er Oda Radoor, og teknikar er Magnar Mork.

I 2022 er det 125 år sidan Tarjei Vesaas vart fødd.KUNSTNERISK TEAM

MORGON MED LYSANDE HESTAR er signert kompaniet YMIST. som utforsker spenningsfeltet mellom samtidsdansen og skuespillerens forestillingsevne. De jobber med tekstlige utgangspunkt som ikke nødvendigvis er dramatiske verker. YMIST. jobber med ideal om et poetisk og assosiativt uttrykk som legger til rette for at flere meningslag kan eksistere parallelt; et scenisk språk som insisterer på varme fremfor distanse.

Regissør er Erlend Samnøen, som har markert seg med en rekke kritikerroste forestillinger de siste årene. På scenen møter vi Morten Espeland og Huy Le Vo – utøvere som kjennetegnes av et sterkt fysisk nærvær og en særegen tekstbehandling. Kjersti Alm Eriksen står for scenografi og kostyme, og Ingeborg Staxrud Olerud for lys. Nils Jakob Langvik komponerer originalmusikk til forestillingen, og Oda Radoor er med som dramaturg. Teksten er dramtisert av Sara Li Stensrud, som var del av Bergen Dramatikkfestival både i 2020 og 2022, med Blomsterstykke og Stumfilm. MORGON MED LYSANDE HESTAR produseres av YMIST i co-produksjon med Cornerstone, Tou scene og Black Box teater.
コメント


bottom of page