top of page

VERKSTEDSORDNING PÅ CORNERTEATERET vår -24

Søknadsfrist for vår 2024 var 15. november (4 perioder feb. - juni)


Har du et prosjekt eller en idé du vil teste ut på Cornerteateret? Proscen lyser ut nye prosjektperioder på inntil 5 dager! Tilsagn opp til 16.000,- kr. Søknad sendes på mail til lars@proscen.no


Proscen fortsetter å tilby medlemmene våre en Verkstedsordning på Cornerteateret. Scenekunstnere får muligheten til å utforske enten tematikk, ideer, arbeidsformer og eller samarbeidsmåter «på gulvet» i et av scenerommene. Ordningen er en praktisk tilrettelegger for å gi uferdige prosjekter en boost, og danne grunnlag for videre arbeid med det kunstneriske arbeidet.


Kunstnere eller kompanier kan søke om verksted i opp til 5 dager. Ordningen gir økonomisk mulighet til å invitere inn relevante fagpersoner eller mentorer i arbeidsprosessen, som for eksempel en dramaturg, regissør, dramatiker, scenograf, komponist, lys-/lyddesigner eller liknende. Dette kan ikke være en person som allerede er knyttet til kompaniet/prosjektet.

Verkstedet kan også fungere som et mini-forprosjekt for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.

Intensjonen med Verkstedsordningen er å bidra til økt kunstnerisk aktivitet i det frie scenekunstfeltet uten å «kreve» et umiddelbart resultat eller produkt. Gjennom ordningen ønsker Proscen å støtte kunstnerisk aktivitet som bidrag i større kunstneriske arbeidsprosesser.


Nye søkere til ordningen vil bli prioritert.


Krav til søknad

Søker må være medlem av Proscen. Man kan søke som enkeltperson eller gruppe. Dersom søker er en fast konstellasjon/kompani er det ønskelig at gruppen/kompaniet melder seg inn som organisasjonsmedlem (kompani/støttemedlem) i Proscen.

Søker må være profesjonell utøver og ha et nytt kunstnerisk prosjekt eller idé som de vil utforske i scenerommet.


Søker skal selv komme med innspill på hva type fagperson/mentor de ønsker å knytte til prosjektet. Proscen vil være behjelpelig med å finne fagperson/mentor dersom det er behov for dette. Ekstern fagperson/mentor må være til stede minst 2 av dagene.

Største delen av verkstedsordningen må foregå i Kongesalen eller Søylesalen. Prøverommene kan også brukes, men ikke som "hovedarena" for oppholdet.


Økonomi

Proscen støtter hvert opphold med opp til 16.000,- kr. I søknaden må det argumenteres for bruken av støtten. Minimum honorar til ekstern fagperson/mentor er 6.000,- (2 dg), resten av støtten kan brukes til flere dager med fagperson/mentor, dekning av reise/opphold for tilreisende, innleie av tekniker og eller teknisk utstyr, dokumentasjon, el.l. Man kan også argumentere for å bruke deler av støtten til kunstner/kompanihonorar. Leie av lokale skal IKKE tas med i budsjettet.

I søknaden skal man oppgi:

- Kort presentasjon av prosjektet; kunstnerisk ide, hva man ønsker å utforske, og hvordan utforskingen er tenkt å foregå.

- Kort presentasjon av kunstner/kompani m. vedlagt CV fra søker (ikke alle som er med)

- Ønsket fagperson/mentor m. begrunnelse

- Ønsket rom m. begrunnelse

- Ønsket periode (primærønske med evnt. alternativ)

- Et budsjett over hvordan støtten skal disponeres


Søknad sendes til: lars@proscen.no - søknadsfrist 15. november for 2024, februar - juni

Verkstedsordning på Cornerteateret er støttet av Norsk kulturfond og Bergen kommune.

Comments


bottom of page