top of page

PROSCEN SØKER DAGLIG LEDER!

Søknadsfrist: søndag 4. desember Send søknad og CV til millan@proscen.no Eller bruk søknadsskjema på Finn.no


Proscen - produsentenhet for scenekunst søker daglig leder

Proscen ble etablert i 2008 og har som overordnet mål å bidra til å bedre betingelsene for den frie scenekunsten på Vestlandet gjennom styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og ytelse av produsenttjenester. Proscen holder til på Cornerteateret, et produksjons- og visningshus for det frie scenekunstfeltet og et kreativt scenekunsthus for barn og unge. Huset driftes av Teaterdrift as, som eies av Proscen og Vestlandske teatersenter. Daglig leder svarer til Proscens styre som velges blant organisasjonens medlemmer. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

Proscens visjon er å bygge og styrke det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Med en organisasjon og et scenekunstfelt i sterk utvikling søker vi nå en aktiv, visjonær og initiativrik daglig leder med stort engasjement for feltet.


ARBEIDSOPPGAVER:

· Lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter

· Lede daglig drift; økonomistyring, budsjettkontroll, informasjon og medlemskontakt

· Ansvar for å utvikle, organisere og gjennomføre organisasjonens prosjekter

· Arbeide med strategi, politikk, mediehåndtering, prosjektledelse og næringsutvikling for scenekunstfeltet

· Administrative oppgaver som søknadsskriving og rapportering

· Rådgiving og ytelse av produsenttjenester til det frie feltet


ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

· Fullført høyere utdanning, eller solid og relevant praksis

· Relevant leder- og produsenterfaring fra kulturfeltet

· Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og erfaring fra prosjektstyring

· Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging

· God oversikt over scenekunstfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt.

· Kulturfaglig nettverk

· Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere prosjekt samtidig.

· Mulighet til å arbeide ettermiddag og kveld ved behov.

· Proscen ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.


VI TILBYR · Åremålsstilling 3 år, 100% stilling (med mulighet for forlengelse) · Interessante og varierte arbeidsoppgaver i en selvstendig stilling · Kontor i et inspirerende arbeidsmiljø på Cornerteateret · Lønn etter avtale · Opplæring etter avtale med ønsket tiltredelse snarest. · Stor grad av frihet til å forme Proscen Kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted er Cornerteateret på Møhlenpris i Bergen.


SPØRSMÅL OM STILLINGEN: Styreleder Sølvi Katrine Andersen Mobil: 916 05 405 E-post: solvi.k.andersen@gmail.com


Daglig leder Millan Persdotter Persson Mobil: 47649773 E-post: millan@proscen.noOm Proscen Proscen -produsentenhet for scenekunst er en kompetanse-, samarbeids og interesseorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet. Proscens arbeid skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Organisasjonens overordnede mål er å bedre betingelsene for den frie scenekunsten. Med dette skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Proscen arbeider for å imøtekomme et scenekunstfelt i stadig utvikling.Comments


bottom of page