top of page

SCENEKUNST PÅ BARNAS KULTURHUS & BARNELØRDAG!

Nå kan utøvere søke om å få bli med på sceneprogrammet for høsten 2023 til Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene! Søknadsfrist er 1. april.


Kulturetaten søker tilbydere til sine sceneprogram på Barnas kulturhus og Barnelørdag i bydelene for høst 2023. Programmene formidler forestillinger og konserter til barn i alderen 1 - 8 år.Om programmene og oppdragets art: Barnelørdag i bydelene er et gratis kulturtilbud fra Bergen kommune til byens barnefamilier. Nesten hver lørdag gjennom sesongen er det teaterforestillinger og konserter på spillestedene våre rundt om i byen. Les mer om Barnelørdag her.

Barnas kulturhus ligger i Kalmargaten 6 i Bergen sentrum, og tilbyr et bredt kunst- og kulturprogram til barnefamilier, barnehager og skoler. Tilbudet er gratis. Les mer om Barnas kulturhus sine programmer her.

Honorarsats: Vi følger DKS sine satser som er gjeldende på det tidspunktet utførelsen av programmet finner sted. Pr dags dato er satsen kr 5. 342,- pr utøver pr formidlingsdag.

Overnatting, reiseutgifter eller diett i forbindelse med oppdrag dekkes ikke, da vår policy er å bruke vestlandsbaserte kunstnere (Bergen og omegn). I vurdering av søknadene legger vi vekt på:

  • profesjonelle utøvere med program av god kvalitet

  • relevans for målgruppen

  • god beskrivelse av programmet

Vi vurderer også programmene i sin helhet i forhold til:

  • bredde i målgruppe

  • bredde innen ulike kunstsjangre

  • variasjon i kjente og nye program

For spørsmål, ta kontakt på e-post barnelordag@bergen.kommune.no eller barnaskulturhus@bergen.kommune.no

Comments


bottom of page