top of page

«SCENEROM» PÅ CORNERTEATERET fredag 15. mars kl. 14 – 17 ++
Vi inviterer til dialog nr. 2 i scene og kunstfeltet om bruk av felles ressurser, kunnskap og kunstneriske visjoner. Kan vi skape en plattform for kunstnere hvor vi løfter hverandre og bidrar til et tettere samarbeid på tvers av kunstnergruppene?

Sammen sitter vi på enorme ressurser som vi kan dele med hverandre!

 

I scenerom nr. 1 som fant sted den 15. desember 2023, hadde vi et innledende møte hvor vi snakket om disse temaene. I det neste scenerom inviterer vi til kreativ lek gjennom kunst og kropp.


Dagen fasiliteters av Solvei Stoutland  


Solvei er scenekunstner, sykehusklovn og aktivist. Hun bruker det offentlige rom som arena for kunstneriske uttrykk. Hun skaper teater, kunstopplevelser, møter og hendelser gjennom dialog og publikumsinvolvering.  www.aproposteater.no 


Tema: Å bevege seg, leke og skape sammen.


VELKOMMEN!

 

Etter fagprogrammet går vi i Cornerbaren til fredagspils!

 

Påmelding:

Solvei Stoutland: solvei@bergenbyspill.no

telefon: 99 23 56 53

Comments


bottom of page