top of page

VERKSTEDSORDNING PÅ CORNERTEATERET

Søknadsfrist 15. juni


Har du et prosjekt eller en idé du vil teste ut på Cornerteateret? Proscen lyser ut prosjektperioder på inntil 5 dager! Tilsagn 15.000 - 20.000kr.


Proscen fortsetter arbeidet med å kunne tilby medlemmene våre en verkstedsordning for kunstneriske prosjekter i oppstartsfasen. Et tiltak som gir aktørene en mulighet til å utforske enten tematikk, ideer, arbeidsformer og eller samarbeidsmåter «på gulvet» i et egnet rom på Cornerteateret tidlig i prosessen. Verkstedsordningen en praktisk tilrettelegger for å gi nye prosjekter en kickstart og danne grunnlag for videre arbeid med det kunstneriske prosjektet. Vi legger til rette for at kunstnere og kompanier kan søke om verksted i opp til 5 dager. Kunstnerne får økonomisk mulighet til å invitere inn relevante fagpersoner eller mentorer i arbeidsprosessen for å få ekstern faglig input. (Kan for eksempel være en dramaturg, regissør, dramatiker, scenograf, komponist eller noe helt annet. Skal ikke være en person som allerede er knyttet til kompaniet/prosjektet.)


Verkstedet kan også fungere som et mini-forprosjekt for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.


Proscen vil gjennom denne ordning stimulere til kunstnerisk og faglig aktivitet gjennom å i et par perioder per år tilby et fysisk arbeidssted og økonomiske muligheter til å lønne en eller flere eksterne fagpersoner i utforsking og oppstart av et helt nytt prosjekt. Intensjonen med verkstedsordningen er å bidra til økt kunstnerisk aktivitet i det frie scenekunstfeltet uten å «kreve» et umiddelbart resultat eller produkt. Gjennom ordningen ønsker Proscen å faktisk være med å initiere kunstnerisk aktivitet som vi mener i sin tur kan være starten på større kunstneriske prosjekter.


Krav til søknad Verkstedsordningen er åpen for alle, men søkeren må være medlem av Proscen. Man kan søke som enkeltperson eller gruppe. Dersom søker er en fast konstellasjon/kompani er det ønskelig at gruppen/kompaniet melder seg inn som Støttemedlem i Proscen.


Deltagerne skal skrive en kort rapport i etterkant og dokumentere prosessen underveis for å bidra til å dele nyttige erfaringer. Man forplikter seg til å delta på et åpent fagprat underveis eller rett etter verkstedsoppholdet for å dele tilegnet kunnskap og refleksjoner med resten av det lokale scenekunstfeltet og få mulighet til å ta imot innspill fra kollegaer for videre refleksjon og arbeid.


Søkerne skal være profesjonelle utøvere og ha et nytt kunstnerisk prosjekt eller idé som de vil utforske i scenerommet. (Det kan for eksempel være en ny arbeidsform, nye samarbeidspartnere, en tematisk idé eller noe helt annet.) Søkerne skal selv komme med innspill på hva type mentor de ønsker å få veiledning av og hvilke dager de ønsker at vedkommende skal være til stede under arbeidet. Proscen vil være behjelpelig med å finne mentor dersom det er behov for dette. - Ekstern mentor må være tilstede minst 2 av dagene.


- Største delen av verkstedsordningen må foregå i Kongesalen/Søylesalen. (Prøverommene kan også brukes, men ikke som "hovedarena" for oppholdet.)


- Nye søkere til ordningen vil bli prioritert.

I søknaden skal man oppgi: - Ønsket veileder/mentor. - Presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne. - Hva man ønsker å utforske (beskrivelse av den kunstneriske idéen og hvordan utforskingen er tenkt å foregå.)

- Ønsket rom

Økonomi: Honorar faglig mentor: 3000kr/dag Kongesalen prøver: 1845kr/dag

Søylesalen prøver: 615kr/dag Prøvesal: 150-250kr/dag

Ordningen kan også brukes til å dekke reise, opphold for tilreisende fagperson, innleie av tekniker og eller teknisk utstyr.


Søknad sendes til: millan@proscen.no senest 15. juni 2022. Svar kommer i løpet av uke 25.

Commentaires


bottom of page