top of page

Enkeltmedlem

Enkeltmedlemmer er individuelle aktører i scenekunstfeltet. Som enkeltmedlem i Proscen får du tilgang på alle medlemsfordelene under.

Pris: 300,-/År

Studentmedlem

Alle studenter med interesse for scenekunst kan få gratis medlemskap i Proscen!

Studentmedlemskapet gir like muligheter som enkeltmedlemsskapet.

Ta kontakt på epost lars@proscen.no med bilde av gyldig studentbevis.

Støttemedlem

Som støttemedlem kan du registrere et scenekunstkompani, selskap, organisasjon eller institusjon. For hvert støttemedlemskap kan man registrere inntil 4 enkeltmedlemmer.

Bli med å støtte den positive utviklingen av den frie scenekunsten på vestlandet!

Pris: 1000,-/År

Våre medlemskap

Medlemsfordeler

 • Produsentrådgivning og veiledning rundt turnèplanlegging, søknader, budsjetter, profilarbeid, nettverk og markedsføring.

 • Synliggjøring av egne prosjekter gjennom Proscens kanaler, nyhetsbrev, nettside og SoMe.

 • Gratis veiledning i søknadsskrivning, markedsføring, budsjettering og billettering.

 • Et nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Kontaktformidling mellom scenekunstprosjekter/kompani og aktuelle produsenter og arrangører.

 • Gratis workshops og seminarer gjennom hele året.

 • Mulighet å leie rimelig kontorplass i kontorfelleskapet og møterom på Cornerteateret.

 • Subsiderte leiepriser på scener på Cornerteateret inkludert en teknisk pakke.

 • Gode rabattordninger på hotell, trykking, fysioterapi, biletter, leiebil og teknisk utstyr.

 • Et nasjonalt register over produsenter i det frie scenekunstfeltet.

 • Tilbud om dyptgående søknadsveiledning med eksterne erfarne fagpersoner.

 • Gir mulighet for å være med i vårt PROprodusent progam.

 • Mulighet for å benytte seg av Proscens ATA-Carnet avtale hos Bergen Næringsråd.

 • Gratis studentmedlemskap.

bottom of page