top of page

Acerca de

quotes-51.jpg

Nettverk, kontakter og profesjonalisering

Proscen har nettverket og kompetansen du trenger!

Proscen samler det frie scenekunstfeltet, sammen er scenekunstfeltet både sterkere og mer synlig. Vi har kunnskap om gjennomføring og etablering av ditt scenekunstprosjekt!

Proscen har et stort nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt som våre medlemmer får tilgang til. Medlemmene vil få goder av kontaktformidlingen Proscen har mellom scenekunstprosjekter/kompani og aktuelle produsenter. Proscen vil også synliggjøre medlemmenes prosjekter gjennom Proscens kanaler, nyhetsbrev, nettside og SoMe.

I tillegg vil alle medlemmer få mulighet for å benytte seg av Proscens ATA-Carnet avtale hos Bergen Næringsråd.

Proscen bidrar til profesjonaliseringen av produksjonsleddet for den frie scenekunsten. Vi identifiserer, inspirerer og utvikler nye produsenter, og bidrar til at disse kan virke i det frie scenekunstfeltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr også gratis eller rabatterte workshop, kurs og seminar​ for videre utvikling.

- Hjørdis Steinsvik, Produsent

"Hadde det ikke vært for Proscen så hadde jeg ikke blitt produsent i det hele tatt! - Jeg har blitt synliggjort som produsent og blitt introdusert for mange mennesker og oppdrag."

- Elin Sander, Kulturavdelingen Bergen Kommune

"Proscen er en viktig bidragsyter for økt profesjonalitet innen scenekunstfeltet, blant annet gjennom å formidle kunnskap om profesjonalisering, rettigheter, økonomistyring og internasjonale nettverk".

bottom of page