top of page

11. oktober // Frist: Den Kulturelle Lykkepillen

Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet Den Kulturelle Lykkepillen for oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.

NB! Søknadsfrist: Mandag 11. oktober for oppdrag i 2022.

Bergen kommune drifter aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m.

Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.

  • Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til kurs

  • Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops

  • Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.

  • Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops

  • Utøvere innen tradisjonshåndverk

  • Formidler/foredragsholder innen ulike tema

  • Danseinstruktører

Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her, eller klikk deg direkte til utlysning og registrering.

Comments


bottom of page