top of page

19. oktober // Utviklingsprogram for scenekunst

– Workshop om produksjon


Er du interessert i å jobbe med teater, dans, revy, show, stand up, musikal, opera eller performance, men liker deg best bak scenen?


Meld deg på gratis workshop om produksjon 13.-14. november.I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen kommune å gi langsiktig, praktisk opplæring og produksjonskompetanse både på utøver- og produksjonssiden. STAS Artist er ansvarlig for den første workshopen, som blir en av flere, i et større program for å øke mangfoldet og styrke bredden i scenekunstbransjen i Bergen.


Hvem kan melde seg på?

På workshopen 13.-14. november får du lære mer om hvordan du skaper en god ramme rundt en scenisk produksjon, og om de mange viktige rollene bak i kulissene.

Vi søker deg som:

  • Har litt eller noe erfaring fra produksjon av kunst og kultur.

  • Ser for deg en fremtid i kulturproduksjon og ønske å lære mer om planlegging, booking, administrasjon og økonomi.

  • Mener at du i kraft av hvem du er, din bakgrunn eller ditt miljø kan bidra til mangfold.


Påmeldingsfrist 19. oktober

Utvelgelse av kandidater til de begrensede plassene vil foretas av et utvalg bestående av erfarne fagpersoner fra ulike scenekunstinstitusjoner, samt Proscen og Bergen Dansesenter. Deltakelse er gratis.


Meld deg på senest 19. oktober på e-post til linda@stasartist.no.

Skriv kort om hvem du er og hva som er motivasjonen din for å delta. Legg ved CV.


Del av et større utviklingsprogram for scenekunst

“Talentutvikling og bransjebygging i et mangfoldsperspektiv”, er et utviklingsprogram for scenekunsten i Bergen. Dette programmet er et tiltak i Bergen kommunes plan for deltakelse og mangfold.

Comments


bottom of page