top of page

ARBEIDSVERKSTED med Sara Bruteig Olsen

Cornerteateret (Prøvesal 1)

13., 14. og 15. juni

11.00 - 14.00

Påmeldingsfrist: 10. juni
Invitasjon til arbeidsverksted med Sara Bruteig Olsen


På dette arbeidsverkstedet kan du både bringe dine egne ideer, eller komme med blanke ark, for å jobbe med andres ideer eller få noen nye, fra det arbeidet vi gjør sammen! Disse dagene vil vi sammen undersøke ulike øvelser og metoder for å forvalte en ide, kna den, se på den, teste den ut, utvikle den - hvor langt vi kommer er helt åpent, og i stor grad opp til deg. Vil du ta med deg ideen hjem og jobbe videre med det, er det mulig, og vil du bare bruke det som et verksted for å holde håndverket ditt varmt, er det også helt topp.


Fordelen med å gjøre et slikt arbeid i fellesskap er flere. For det første, så kan det skape et etterlengtet fellesskap. Å jobbe en del for seg selv gjør mange av oss i denne bransjen i perioder, og det kan være fint å ha noen å kaste ball med inni mellom. Det kan bære frukter i form av materiale, og i “verste fall” kan alt du tar med deg fra en slik seanse være hva du ønsker å eliminere fra et prosjekt, og det er jo også noe. I beste fall kan du oppleve at andre beriker arbeidet med nye perspektiv, innfallsvinkler, løsninger og retninger for videre arbeid, enten generelt eller helt spesifikt. Å måtte formulere noe høyt for andre, er ofte av stor verdi for å finne de rette valgene for seg selv, synes jeg.


Dersom du “kun” ønsker å jobbe for å kjenne at du er i gang, skaper, får påfyll, kan arbeidet med andre mennesker fortone seg som en svært lystbetont lek, som jo også kan vise seg å bære frukter videre for konkrete produkter. Måten vi sørger for at alle skal få muligheten til å dekke akkurat sitt gitte behov, uansett hvor konkrete mål man har, er å rullere på både øvelsene og sammensetningen av folk. Vi veksler mellom å jobbe i en stor gruppe og i oppdelte grupper i løpet av disse dagene, ut ifra gruppens sammensetting, feks de målsettinger en har, og hvor mange vi er.


Jeg leder an verkstedet med å legge opp dagen, lede øvelser og improvisasjoner og samtaler. i stor grad slik jeg ville gjort hvis vi hadde vært i en prøvesituasjon. Fordelen her vil være at vi har ingen press på oss til å skulle ende i en forestilling, og hver enkelt avgjør hva de vil ha ut av det. Jeg har jobbet som regissør og instruktør over mange år, og har god erfaring med å lede både grupper og individer i prosesser hvor de er aktivt deltagende. Jeg sokner mot en positiv lederstil, hvor jeg tror på et fokus på at det som fungerer naturlig eliminerer det som ikke funker like godt og i tillegg skaper gode motiverende rammer for kreativitet. Jeg liker også å grense mot en flatere struktur, men med fortsatt noe “hierarki”, for å sikre en tydelighet i hvor en skal rette sitt fokus og sitt ansvar.


Ulike sider ved en scenekunst - ide kan utforskes og er velkommen, så både lysdesignere, musikere, scenografer eller skuespillere, dansere (osv!) er hjertelig velkomne!


Jeg gleder meg til å se deg der, og utforske ideer og tanker og iscenesettelser sammen med deg!

Comments


bottom of page