top of page

Balansekunst og Balansemerket

Tirsdag 18. oktober Kl. 10.00 - 13.00 Cornerteateret Gratis og åpent for alle Proscens medlemmer!


PÅMELDINGSSKJEMA HER! Påmeldingsfrist 15. oktober.

Fokusområdet for dette kurset er normer, likestilling og makt. Kurset er gratis og åpent for alle Proscens medlemmer. I forkant av kurssamlingen er det fint om alle deltakere gjennomfører nettkurset som finnes her.

Balansekunst er en medlemsforening bestående av over 130 norske kunst- og kulturvirksomheter som jobber sammen for et mer likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er Balansekunsts merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Gjennom ordningen tilbyr vi kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø. Første ledd i arbeidet er gjennomføring av nettkurs og en påfølgende kurssamling.

Kurssamlingen bygger på nettkurset Normer, likestilling og mangfold, som finnes på Balansemerket.no. Nettkurset gir en innføring i normkritiske perspektiver som verktøy i likestillings- og mangfoldsarbeid. Med normkritisk metode undersøker vi idéer om normalitet og annerledeshet, og måter uskrevne regler kan skape barrierer for de av oss som bryter med normer. Nettkurset tar også for seg begreper som representasjon, bias og privilegier, og presenterer tiltak for et tryggere og mer inkluderende kulturliv.


Under kurssamlingen møtes vi for å reflektere over innholdet i nettkurset. Vi gjør samtaleøvelser og snakker om det videre arbeidet med Balansemerket. Samlingen varer i ca 3 timer, og ledes av Eivind Breilid, prosjektleder for Balansemerket. Eivind er utdannet lektor, museolog og antropolog og jobber som prosjektleder i Balansekunst.

Comments


bottom of page