top of page

Innspill til VLFKs plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035!


«Kultur bygger samfunn» - utkastet til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit er no ute på høyring. Har DU meiningar om planen eller handlingsprogrammet?

Høringsfrist: 4. november NB! For å rekke å sammenstille feltets ønsker så vil vi at dere sender deres innspill senest fredag 28. oktober. millan@proscen.no

På bransjetreff hos Teater Vestland var avdelingsdirektør kultur, idrett og inkludering, Per Morten Ekerhovd, tilstede og presenterte Vestland fylkeskommunes Plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035.


Dette er de dokumentene som kommer til å gi føringer for hvordan det blir å være skapende og utøvende kunstner de nærmeste 12-13 årene i Vestland. Vi anbefaler alle å kaste et blikk på dette!


Bergen Dansesenter og Proscen vil se grundig gjennom planen og sende en tilbakemelding fra vårt felt. Vi vil gjerne ha med deres reaksjoner og tanker når dere har lest planen! Send en e-post til millan@proscen.no med dine tanker og innspill.

Gjerne så konkret som mulig! Her har du muligheten å legge frem det DU synes er viktigst for deg som kulturarbeider i Vestland fylke - og for feltet i stort!

NB! For å rekke å sammenstille feltets ønsker så vil vi at dere sender deres innspill senest fredag 28. oktober.


Hver innbygger og enkeltkunstner selvsagt også fritt til å melde inn til VLFK direkte innen høringsfristen 4. november. (Det vil komme et eget innspillsskjema på nettsiden til fylket.)


Fylkeskommunen arrangerer høringsmøter om planen i flere kommuner - Stord, Bergen, Sogndal og Florø.
Comments


bottom of page