top of page

Proscen's verkstedsordning - Roskva Yasmin AndersenFoto: Thor Brødreskift: Under Overflaten // Ingeborg Bjerke Styve: A Story


Solid Ground

Søylesalen, Cornerteateret

7. - 9. juni


Proscen bygger videre på gode erfaringer med Verkstedsordningen på Cornerteateret, et initiativ som skal gi scenekunstnere mulighet til å utforske tematikk

og arbeidsmetoder «på gulvet» med innspill og veiledning fra relevante fagpersoner tidlig i den kunstneriske prosessen.. Denne gang er det Roskva Yasmin Andersen som kommer på et 3 dagers residens i Søylesalen, for å jobbe med et prosjekt hun har kalt "Solid Ground".


Hva er tillit? Tillit er definert som menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er til å stole på. Tillit medfører ofte en overføring av makt til en person eller til et system, makt til å handle på mine vegne, til mitt beste. Tillit er altså å overlate noe av verdi til en annen person eller institusjon. Hvordan ser tillit ut i kroppen? Hva trenger vi for å kunne ha tillit? Og hva bruker vi for å kunne stole på, både i konkret/fysisk og abstrakt forstand? Hvor lett kan vi legge et grunnlag for tillit? Hvordan etablere en felles, fast, solid grunn?


Det fysiske bevegelsesmaterialet vil utforske, både alene og sammen, kontraster som stabilitet og ustabilitet, i og ut av balanse, i og ut av kontroll, forutsigbar og uforutsigbar, sterk og svak. Det vil være en dialog mellom aktive valg og observasjon av når bevegelse tillates å bare skje, og kroppen får anledning til å overraske med nye veier.


Et forprosjekt på idéstadiet om tillit, berøring, verdi av prosess og undersøkelse av felles og fast grunn gjennom en fysisk duett som overrasker og imponere gjennom momentum, sensitivitet, risiko og stødighet med fokus på det som oppstår i et møte - linken, resultatet av møtet, som ikke ville eksistert uten nettopp møtet mellom disse individene: 1+1 = 3.


Verkstedsordning på Cornerteateret 2023/24 er støttet av Norsk kulturråd og Bergen Kommune

Comments


bottom of page