top of page

PROSJEKTSTUDIO m. ASLAK MOESiste verkstedsdag søndag 4. juni Kl. 18.00 - 21.00

Cornerteateret, Øvingsrom 1

Prosjektstudio er et verksted for selvutvikling av sceniske prosjekter og idéer, der deltakerne gir feedback til hverandre og får feedback fra prosjektstudioleder Aslak Moe. Tiltaket startet høsten-22 , og fullføres nå juni -23. Noen av idéene som er utviklet vises det presentasjoner av på høstens SLIPP i september.


Tema for samlingene har vært prosjektet/forestillingens utforming, dramaturgi, innhold, men også selve fremføringen. Form, henvendelse, romlighet osv. Målet var lav terskel og stor takhøyde, og sammen videreutvikle den gode faglige samtalen om (scene)kunst.

Dato for samlingene våren 2023:

Søndag 29. januar

Søndag 5. mars

Søndag 19. mars Søndag 4. juni

Kl. 18.00 – 21.00


Ordningen er gratis for Proscens medlemmer, og foregår på Cornerteateret.


Comentários


bottom of page