top of page

PROSJEKTSTUDIO med ASLAK MOE

Søndag 16. oktober

Søndag 27. november - NB! Ny dato!

Søndag 11. desember Kl. 19.00 - 22.00

Cornerteateret

Prosjektstudio er et verksted for selvutvikling av sceniske prosjekter og idéer, der deltakerne gir feedback til hverandre og får feedback fra prosjektstudioleder Aslak Moe.

Tema for samlingene kan være prosjektet/forestillingens utforming, dramaturgi, innhold, men også selve fremføringen. Form, henvendelse, romlighet osv. Vi ønsker lav terskel og stor takhøyde, og vil sammen videreutvikle den gode faglige samtalen om (scene)kunst.


Vi ønsker at deltakere forplikter seg til å være med på flesteparten av samlingene. (I første omgang 3 søndager i løpet av høsten 2022.) Prosjektstudio vil fortsette også våre 2023. (Datoer for våren kommer.) Dato for samlingene høsten 2022:

Søndag 16. oktober

Søndag 27. november - ny dato!

Søndag 11. desember

Kl. 19.00 – 22.00


Antall deltakere vil ideelt være rundt 10.


Ordningen er gratis for Proscens medlemmer, og vil foregå på Cornerteateret.


Hvis du har en idé eller et prosjekt du jobber med og vil delta ønsker vi at du melder deg på gjennom å sende en e-post til: millan@proscen.no

- Beskriv din motivasjon / ev. litt om prosjektet / idéen du ønsker feedback på. (Maks 500 tegn)

Comments


bottom of page