top of page

Den Hellige Ku

Fredag 13. januar Kl. 16.00 Rom B410 på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.


Eksamensforestilling: Den Hellige Ku av og med Roseane dos Reis

"Forestillingen er den praktiske delen av min masteroppgave, som er et kunstnerisk utviklingsarbeid med autoetnografi som hovedmetode. Forestillingen har som tema integrering og feminisme gjennom et blikk på mitt møte med fødselsomsorgen i Norge. Da jeg skulle føde mitt første barn, nesten tre dager etter at vannet hadde gått, sa jeg til legen: «Du behandler meg som en Ku!». At jeg sa det, hvorfor jeg sa det, hvordan jeg sa det og hvorfor snakket jeg om akkurat en ku, var de første spørsmål jeg stilte meg selv, og som ble begynnelsen for dette prosjektet. Jeg begynte å undersøke den allminnelige morsfiguren og symbolene koblet til kua, både i mytologi og i folkelige fortellinger. Samtidig fikk jeg intervjue flere innvandrere som hadde født i Norge, og jeg laget meg et bilde av påvirkningen disse opplevelsene hadde for integreringen deres.

Dette er en iscenesatt lesning av en «work-in-progress». Etter ferdig eksamen vil jeg fortsette å utvikle dramaturgien og produsere stykket. Jeg håper du har anledning til å komme. Hilsen Roseane dos Reis"

Comments


bottom of page