top of page

FORNY MEDLEMSKAP I PROSCEN!


Forny medlemskapet i Proscen for 2023!


For å benytte seg av Proscens medlemsfordeler må man være betalende medlem for inneværende år. Medlemskapet følger kalenderåret.Medlemsfordeler:

 • Subsidierte leiepriser på scener og rom på Cornerteateret for egne kunstneriske prosjekter.

 • Gratis eller rabatterte workshops, kurs og seminarer.

 • Mulighet til lån av møterom på Cornerteateret

 • Gratis veiledning i søknadsskriving, markedsføring, budsjettering og billettering.

 • Produsentrådgivning og veiledning rundt turnèplanlegging, søknader, budsjetter, profilarbeid, nettverk og markedsføring.

 • Kontaktformidling mellom scenekunstprosjekter/kompani og aktuelle produsenter.

 • Synliggjøring av egne prosjekter gjennom Proscens kanaler, nyhetsbrev, nettside og SoMe

 • Gode rabattordninger på hotell, trykking, billetter mm.

 • Rabatt på Fiken.no (15%)

 • Bildeleringen (bedriftsmedlemskap)

 • Mulighet å leie rimelig kontorplass i kontorfelleskapet på Cornerteateret

 • Nettverk: regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Mulighet for å benytte seg av Proscens ATA-Carnet avtale hos Bergen Næringsråd

 • Gratis studentmedlemskap

Les mer om våre ulike medlemskap og se hva som passer for deg:

Enkeltmedlem

Pris: 300kr / år. Som enkeltmedlem i Proscen får du tilgang på samtlige medlemsfordeler beskrevet over.

Støttemedlem / Scenekunstkompani

Pris: 1000kr / år. Som støttemedlem i Proscen kan du registrere et scenekunstkompani / selskap / organisasjon eller institusjon. I hvert støttemedlemskap kan man registrere inntil 4 personer.

For registrering av enkeltmedlemmer knyttet til Støttemedlemskap Send en epost til lars@proscen.no med følgende informasjon: - Hvilket støttemedlemskap det gjelder – For og etternavn – Epostadresse

Studentmedlemskap:

Alle studenter med interesse for scenekunst kan få gratis medlemskap i Proscen!

Ønsker du å registrere deg som studentmedlem? Send en epost til lars@proscen.nomed følgende informasjon: – For og etternavn – Epostadresse – Kort tekst om deg selv – Hva du studerer

Om Proscen: Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen. Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer. Proscen er medeier i Norway Fringe Festival som finner sted på Cornerteateret hvert år i september.

Proscen er medlem i Bergen Næringsråd, Danse- og teatersentrum, RadArt, Scenekunst Sør, Bildeleringen og Balansekunst.


Comments


bottom of page