top of page

Kunstnarstipend, VLFK

Søknadsfrist 1. juniVestland fylkeskommune deler i 2022 ut 20 kunstnarstipend, kvart på 40 000 kr. Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar høve til utvikling, fordjupning eller fagleg påfyll. Søk innan 1. juni.


Vestland fylkeskommune deler i 2022 ut 20 kunstnarstipend, kvart på 40 000 kr. Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar – både nyutdanna og etablerte – høve til utvikling, fordjupning og/eller fagleg påfyll. Det kan søkjast innan følgjande kategoriar:

  • visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)

  • musikk

  • scenekunst (inkl. dans)

  • litteratur og film

Stipend skal også gje merksemd til dei utvalde kunstnarskapa. Det vert ikkje gitt støtte direkte til instrument, materiale, utstyr o.l.

Søknadsfrist 1. juni 2022

bottom of page