top of page

OPEN CALL: DANSEROM

Søknadsfrist 5. august


DanseRom 2023 Open Call


Søknadsfrist: 5. august 2022 Når: (23.) 24.–25.mars 2023 Sted: Cornerteateret, Bergen Sjanger: Samtidsdans

DanseRom er en mini-festival med publikumsutvikling som oppdrag, gjennom fokus på bredde i scenekunstuttrykket. Første festival ble gjennomført i 2022, og nå etterlyses prosjekter for 2023. Det søkes kortere verk på 15–40 minutter. Arbeidsvisninger kan søke, men ferdige verk innen festivalens avvikling vil bli prioritert. Det siktes på fem forestillinger i programmet. To av forestillingene skal passe for et familiepublikum. Open call gjelder hovedsakelig prosjekter av dansekunstnere fra eller basert i Vestland fylke. DanseRom stiller med teater, enkel teknikk og markedsføring. Forestilling vil lønnes med honorar. Summen vil ta utgangspunkt i et minimumshonorar, men fastsettes etter avklaring av økonomiske rammer og ønsker å møte profesjonelle satser. Send CV og kort biografi på dansekunstnere involverte i prosjektet, prosjektbeskrivelse (maks 2 sider) og video av aktuelle verk (alternativt tidligere arbeid). Søknad, og eventuelle spørsmål, sendes til yasminandersen@hotmail.com markert med ‘DanseRom 2023 – tittel’.


Sjekk www.DanseRom.com for mer informasjon!Commentaires


bottom of page