top of page

Sakspapirer til årsmøte i Proscen 2023 finner du her.DAGSORDEN:

SAK 0123 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll

SAK 0223 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 0323 Orienteringssaker:

– Proscen årsmelding 2022

– Budsjett 2023

SAK 0423 Godkjenning av årsregnskap 2022

SAK 0523 Godkjenning av eventuelle vedtektsendringer

SAK 0623 Innspill til ny handlingsplan 2024-2027

SAK 0723 Innmeldte saker

SAK 0823 Fastsettelse av årskontingent for medlemmer

SAK 0923 Fastsettelse av honorar for styreverv

SAK 1023 Valg av styre 2023

SAK 1123 Valg av valgkomite 2023-2024

SAK 1223 Valg av revisor


Sakspapirer:


sak02 - Innkalling Proscen årsmøte 2023
.pdf
Download PDF • 45KB

sak03-1 - Årsmelding 2022
.pdf
Download PDF • 9.55MB

sak03-2 - Budsjett 2023
.pdf
Download PDF • 65KB

sak04 - Årsregnskap 2022
.pdf
Download PDF • 784KB

sak05-09 og 12, diverse årsmøtesaker
.pdf
Download PDF • 54KB


sak10 - Valgkommiteens innstilling 2023
.pdf
Download PDF • 30KB

sak11 - Forslag til ny valgkommite 2023
.pdf
Download PDF • 40KB

tillegg - Vedtekter Proscen, endret 16.06.2022
.pdf
Download PDF • 74KB

tillegg - Protokoll fra sist årsmøte 2022
.pdf
Download PDF • 334KB


Comments


bottom of page