top of page

Seanse - kunstneropphold 2023

Søknadsfrist 1. mars Seanse – senter for kunstproduksjon tar nå imot søknader til kunstneropphold 2023 og håper dere kan spre videre denne informasjon til enkelt kunstnere og/eller grupper som kan ha nytte av det. Oppholdet blir arrangert i uke 24, 25, 42 og 43 og til sammen vil om lag 20-25 kunstprosjekt for innvilget opphold.


I tillegg til at vi vurderer alle søknader, har vi i 2023 en særlig oppfordring til KUNSTNERE I EKSIL om å søke opphold! Gode fortellinger og kunstneriske uttrykk kan bidra konstruktivt i områder med konflikt og krig. Seanse vil støtte kunstnere som på ulike vis ønsker å bidra gjennom sitt arbeid.


Seanse tilbyr:

• Gode arbeidsforhold i egne lokaler.

• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse.

• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium.

• Honorar, reise og opphold. • Foto/video.


Seanse er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre. Vi holder til ved Høgskolen i Volda, som gir oss tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Seanse er det eneste senteret i landet som tilbyr kunstneropphold for prosjekt innen alle kunstsjangere. Siden 2004 har over 794 nasjonale og internasjonale kunstnere vært involvert i rundt 370 produksjoner på kunstneropphold. Målet til Seanse er å medvirke til kvalitetsproduksjoner, kompetanseutvikling og nyskaping innen kunst for og med barn, unge og andre.

Mer info om kunstneroppholdet og søknadskjemaet finner du her: www.seanse.no/kunstneropphold

Comments


bottom of page