top of page

Strategi for scenekunst er lansert

Regjeringen la 6/9 2021 frem Strategi for scenekunst som er en viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet, og foreslår blant annet grep for å bedre infrastrukturen på scenekunstområdet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte samtidig en pakke på 10 millioner kroner som skal gå til fire ulike ordninger som skal komme hele feltet til gode.


Spørsmålet er hva som vil skje med strategien hvis det blir regjeringsskifte – vil den havne i en skuff eller vil en ny regjering ta med seg noen av tiltakene videre?


Les hele strategien HER!


Dette er noen av punktene:

  • Etablere en tidsavgrenset ordning for å stimulere til mer samarbeid mellom institusjoner, visningssteder og kunstnere om utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst.

  • Styrke stipendordningen

  • Styrke Skuda

  • Etablere en pilotordning for driftstøtte for små virksomheter på scenekunstområdet

  • Styrke regionale kompetansesenter for dans og scenekunst.

Comments


bottom of page